Telefonnr.

+45 40357711

Email

dorte@zoneterapi.org

Åbningstider

Mandag til fredag 9-17. Weekend efter aftale

Den Holistiske Klinik

I min klinik arbejder jeg holistisk med mine klienter. Holistisk kommer fra græsk og betyder helhed.

Den Holistiske Klinik
Den Holistiske Klinik

Når jeg arbejder holistisk som zoneterapeut, så betyder det at jeg arbejder med hele kroppen i en helhed, altså krop, tanker, følelser, miljø, kost og ikke bare en isoleret del af kroppen, som f.eks. en arm. Den teori som jeg bruger i min klinik er den traditionelle kinesiske medicin og den almene lære om anatomi, fysiologi og sygdomslære/patologi.
I Den Traditionelle Kinesiske Medicin (TKM) arbejder man bla. med medianbaner og fem element modellen.
Medianbaner er, iflg. TKM, energibaner der løber gennem kroppen og fem element modellen er en model, som bygger på kinesernes gamle verdensbillede. De fandt nogle naturlige bestanddele, der i tankebilleder, kunne illustrere hvordan alt i verden ændres og påvirker hinanden.

Ingen tilstand er stationær, alt skabes og går til grunde, hvorefter andre ting skabes og igen går til grunde, altsammen i en forudsigelig cyklus. Disse naturfænomener såsom planters, dyrs og menneskers livscyklus, årstidernes skifte, klimatiske forandringer mm. passede ind i teorien om “de fem forvandlinger”. De førnævnte naturlige bestanddele blev betegnet Vand, Jord, Ild, Metal og Træ hvoraf begrebet elementer opstod. Disse elementer kan indbyrdes både kontrollere og ernære hinanden.

Dette er en meget smuk universel teori som spiller en central rolle i den kinesiske traditionelle medicin og går under navnet De Fem Elementer.

Man anvender denne model, når man skal udarbejde en behandlingsplan over de ubalancer, som klienten kommer med i sin krop, det kunne f.eks. være hoste og forstoppelse.

De fem elementer repræsenterer bl. a. følgende aspekter:

Ild 火 er det flammende, forbrændingen eller den fulde udnyttelse af energien og årstiden der knytter sig til dette element er sommeren.  

Træ 木 er livet, det levende og årstiden der knytter sig til dette element er foråret.  

Jord 土 er det frugtbare, det sted hvor tingene vokser og gemmes hen. Dette element repræsenterer overgangen mellem årstiderne og kaldes dojo.

Metal 金屬 er omdannelsen af stof fra fast til flydende form og årstiden der knytter sig til dette element er efteråret.  

Vand 水 er det flydende, som synker ned og årstiden der knytter sig til dette element er vinteren. 

Til hvert element hører et yin og et yang organ. Når vi taler organer er det de fysiske organer i menneskekroppen. F. eks. hører organerne Blære og Nyre til i vandelementet og Blæren er et Yang organ og Nyren er et Yin organ.